Postępy w lekcji
0% ukończono

Określanie narodowości. Определе́ние национа́льной принадле́жности

Zapamiętaj!

Кто ты по национа́льности?  Jakiej jesteś narodowości?

Я по́лька. Я живу́ в По́льше (miejscownik). Jestem Polką. Mieszkam w Polsce.

Я поля́к. Я из По́льши. Jestem Polakiem. Jestem z Polski. (dopełniacz).

Кто ты по национа́льности? Я по́лька. Я живу́ в По́льше. / Jakiej jesteś narodowości? Jestem Polką. Mieszkam w Polsce.

Кто он по национа́льности? Он венгр . Он живёт в Ве ́ нгрии . / Jakiej on jest narodowości? On jest Węgrem. Mieszka na Węgrzech.

Кто она ́ по национа ́ льности ? Она ́ шве ́ дка . Она ́ живёт в Шве ́ ции .  / Jakiej ona jest narodowości? Ona jest Szwedką. Mieszka w Szwecji.

Кто они ́ по национа ́ льности ? Они ́ че ́ хи . Они ́ живу ́ т в Че ́ хии . / Jakiej oni są narodowości? Oni są Czechami. Mieszkają w Czechach.

Słuchaj, a następnie powtarzaj za lektorem.

Аме́рика – америка́нец – америка́нка – америка́нцы Ameryka – Amerykanin – Amerykanka – Amerykanie
Белару́сь – белору́с – белору́ска – белору́сы Białoruś – Białorusin – Białorusinka – Białorusini
Бе́льгия – бельги́ец – бельги́йка – бельги́йцы Belgia – Belg – Belgijka – Belgowie
Великобрита́ния – англича́нин – англича́нка – англича́не Wielka Brytania – Anglik – Angielka ­– Anglicy
Герма́ния – не́мец – не́мка – не́мцы Niemcy – Niemiec – Niemka – Niemcy
Испа́ния – испа́нец – испа́нка – испа́нцы Hiszpania – Hiszpan – Hiszpanka – Hiszpanie
Ита́лия – италья́нец- италья́нка – италья́нцы Włochy – Włoch – Włoszka – Włochy – Włosi
Кита́й – кита́ец – китая́нка – кита́йцы Chiny – Chińćzyk – Chinka – Chińczycy 
По́льша – поля́к – по́лька – поля́ки Polska – Polak – Polka – Polacy
Росси́я – россия́нин – россия́нка – россия́не Rosja – Rosjanin – Rosjanka – Rosjanie
Слова́кия – слова́к – слова́чка – слова́ки Słowacja – Słowak – Słowaczka – Słowacy
Украи́на – украи́нец – украи́нка – украи́нцы Ukraina – Ukrainiec – Ukrainka – Ukraińcy
Фра́нция – францу́з – францу́женка – францу́зы Francja – Francuz – Francuzka – Francuzi
Че́хия – чех – че́шка – че́хи Czechy – Czech – Czeszka – Czesi
uwaga kurs języka rosyjskiego online

Zapamiętaj!

Nazwy narodowości w języku rosyjskim piszemy z małej litery.

Przypomnij sobie jak brzmią nazwy państw i mieszkańców po rosyjsku, a następnie sprawdź swoją wiedzę klikając w flagę. Powodzenia!

россиянин, россиянка

Россия

итальянец, итальянка

Италия

немец, немка

Германия

француз, француженка

Франция

поляк, полька

Польша

украинец, украинка

Украина

англичанин, англичанка

Великобритания

словак, словачка

Словакия

чех, чешка

Чехия

Miejscownik (предложный падеж) w rzeczownikach rodzaju żeńskiego typu Аргентина, Боливия.

 1. Rzeczowniki rodzaju żeńskiego typu Аргентина w miejscowniku (в предложном падеже) mają końcówkę -е np.:
  Аргентина – Аргентине
  А́фрика – А́фрике
  Литва́ – Литве
 2. Rzeczowniki rodzaju żeńskiego z tematem zakończonym na spółgłoskę syczącą typu Польша w miejscowniku (в предложном падеже) mają końcówkę -е np.:
  По́льша – По́льше
 3. Rzeczowniki rodzaju żeńskiego typu Боливия w miejscowniku (в предложном падеже) mają końcówkę –ии, np.:
  Ла́твия – Ла́твии
  Ита́лия – Ита́лии
  Слове́ния – Слове́нии

Uzupełnij dialogi. Wskaż nazwy państw, z których pochodzą osoby. Użyj nazw państw w miejscowniku (в предложном падеже).

Dopełniacz (родительный падеж) w rzeczownikach rodzaju żeńskiego typu Аргентина, Боливия.

 1. Rzeczowniki rodzaju żeńskiego typu Аргентина w dopełniaczu (в родительном падеже) mają końcówkę –и lub –ы, np.:
  А́фрика – А́фрики,
  Литва́ – Литвы́
 2. Rzeczowniki rodzaju żeńskiego z tematem zakończonym na spółgłoskę syczącą typu Польша w dopełniaczu (в родительном падеже) mają końcówkę -и np.:
  По́льша – По́льши
 3. Rzeczowniki rodzaju żeńskiego typu Боливия w dopełniaczu (в родительном падеже) mają końcówkę -ии np.:
  Ла́твия – Ла́твии
  Ита́лия – Ита́лии
  Слове́ния – Слове́нии

Uzupełnij dialogi. Wskaż nazwy państw, z których pochodzą osoby. Użyj nazw państw w dopełniaczu (в родительном падеже).

0:00
0:00