Przejdź do paska narzędzi
Lekcja 2 z 6
W trakcie

Lekcja pokazowa: określanie narodowości [fragment]

Określanie narodowości. Определе́ние национа́льной принадле́жности

uwaga kurs języka rosyjskiego onlineZapamiętaj!

Кто ты по национа́льности?
Я по́лька. Я живу́ в По́льше (Предло́жный п.).
Я поля́к. Я из По́льши (Роди́тельный п.).

Кто ты по национа́льности? Я по́лька. Я живу́ в По́льше.
Кто он по национа́льности? Он венгр. Он живёт в Ве́нгрии.
Кто она́ по национа́льности? Она́ шве́дка. Она́ живёт в Шве́ции.
Кто они́ по национа́льности? Они́ че́хи. Они́ живу́т в Че́хии.

Posłuchaj i powtarzaj kurs języka rosyjskiego onlineSłuchaj, a następnie powtarzaj za lektorem.

Аме́рика – америка́нец – америка́нка – америка́нцы

Белару́сь – белару́с – белару́ска – белару́сы

Бе́льгия – бельги́ец – бельги́йка – бельги́йцы

Великобрита́ния – англича́нин – англича́нка – англича́не

Герма́ния – не́мец – не́мка – не́мцы

Испа́ния – испа́нец – испа́нка – испа́нцы

Ита́лия – италья́нец- италья́нка – италья́нцы

Кита́й – кита́ец – китая́нка – кита́йцы

По́льша – поля́к – по́лька – поля́ки

Росси́я – россия́нин – россия́нка – россия́не

Слова́кия – слова́к – слова́чка – слова́ки

Украи́на – украи́нец – украи́нка – украи́нцы

Фра́нция – францу́з – францу́женка – францу́зы.

uwaga kurs języka rosyjskiego onlineZapamiętaj!

Nazwy narodowości w języku rosyjskim piszemy z małej litery.

Przypomnij sobie jak brzmią nazwy państw i mieszkańców po rosyjsku, a następnie sprawdź swoją wiedzę klikając w flagę. Powodzenia!

Россия

россиянин, россиянка

Франция

француз, француженка

Англия

англичанин, англичанка

Италия

итальянец, итальянка

Польша

поляк, полька

Словакия

словак, словачка

Германия

немец, немка

Украина

украинец, украинка

Чехия

чех, чешка

Предложный падеж w rzeczownikach rodzaju żeńskiego typu Аргентина, Боливия.

 1. Rzeczowniki rodzaju żeńskiego typu Аргентина в предложном падеже mają końcówkę -е np.:
  англича́нка – англича́нке,
  А́фрика – А́фрике,
  Литва́ – Литве́.
  Więcej na temat odmiany rzeczowników tego typu przeczytasz tu.
 2. Rzeczowniki rodzaju żeńskiego typu Боливия в предложном падеже mają końcówkę -и np.:
  Ла́твия – Ла́твии,
  Ита́лия – Ита́лии,
  Слове́ния – Слове́нии.
  Więcej na temat odmiany rzeczowników tego typu przeczytasz tu.

Uzupełnij dialogi. Wskaż nazwy państw, z których pochodzą osoby. Użyj nazw państw w предложном падеже.

Twój wynik:

Родительный падеж w rzeczownikach rodzaju żeńskiego typu Аргентина, Боливия.

 1. Rzeczowniki rodzaju żeńskiego typu Аргентина в родительном падеже mają końcówkę -е np.:
  А́фрика – А́фрики,
  Литва́ – Литвы́.
  Więcej na temat odmiany rzeczowników tego typu przeczytasz tu.
 2. Rzeczowniki rodzaju żeńskiego typu Боливия в родительном падеже mają końcówkę -и np.:
  Ла́твия – Ла́твии,
  Ита́лия – Ита́лии,
  Слове́ния – Слове́нии.
  Więcej na temat odmiany rzeczowników tego typu przeczytasz tu.

Uzupełnij dialogi. Wskaż nazwy państw, z których pochodzą osoby. Użyj nazw państw w родительном падеже.

Twój wynik:
Pakiet Platynowy - Kurs języka rosyjskego online
Dostęp na 12 + 2 miesiące + Fiszki + Gramatyka w cenie!
160