Lekcja 1 z 17
W trakcie

Lekcja pokazowa: jak rodzina spędza czas [fragment]

Как семья́ прово́дит вре́мяJak rodzina spędza czas
Все уста́ли и отдыха́ютwszyscy są zmęczeni i odpoczywają
Вести́ акти́вный о́браз жи́зниprowadzić aktywny tryb życia
У (кого́?) свобо́дное вре́мя(Kto?) ma wolny czas
У (кого́?) выходно́й день (Kto?)ma dzień wolny
У (кого́?) о́тпуск(Kto?) ma urlop
Сиде́ть без движе́нияsiedzieć bez ruchu (pasywnie spędzać czas)
Я уже́ всё сде́лала и тепе́рь могу́ отдохну́тьwszystko już zrobiłam i teraz mogę odpocząć
Ходи́ть в тренажёрный залchodzić na siłownię
Фотографи́роватьfotografować
Ходи́ть на прогу́лки chodzić na spacery
Гуля́ть по па́рку spacerować po parku

Uwaga!
Przy tym temacie koniecznie powtórz koniugację czasowników w języku rosyjskim! Niezbędne materiały znajdziesz na naszej stronie: II koniugacja oraz I koniugacja.

Jeśli prezentacja nie załadowała się od razu – prosimy o cierpliwość :)

Zapamiętaj!

Jeśli mamy czas wolny, możemy spróbować zorganizować go sobie i członkom rodziny. Czyli możemy zaproponować, bądź wręcz namówić kogoś do wykonywanie jakiejś czynności.

W języku polskim możemy zastosować konstrukcję

Zróbmy / pójdźmy / pojedźmy ….

W języku rosyjskim użyjemy konstrukcji ze słowem дава́й.

Jeśli zwracamy się do jednej osoby, stosujemy formę дава́й. Jeśli zwracamy się do kilku osób lub do osoby, w sytuacji oficjalnej, stosujemy formę дава́йте.

Jest to prosta konstrukcja w której stosujemy czas przyszły prosty czasowników, np.:

Liczba pojedyncza
дава́й сде́лаемzróbmy
дава́й пойдёмpójdźmy
дава́й пое́дем….­pojedźmy
Lub czasownik w formie bezokolicznika
Дава́й игра́ть в ша́хматыzagrajmy w szachy
Liczba mnoga
дава́йте прочита́емprzeczytajmy
дава́йте поигра́ем pograjmy

Popatrzmy jak wygląda konstrukcja całego zdania z użyciem zwrotu дава́й

zwrot do osobysłowo wspomagające

дава́й

czasownik w czasie przyszłympozostała część zdania
Ма́ма,

Mamo,

дава́й пойдём

pójdźmy

в кино́.

do kina.

Ба́бушка,

Babciu,

дава́й почита́ем

poczytajmy

кни́ги.

książki.

Па́па,

Tato,

дава́й пое́дем

pojedźmy

на о́зеро.

nad jezioro.

Де́душка,

Dziadku,

дава́й поигра́ем

pograjmy

в ша́хматы.

w szachy.


Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Teraz poćwiczymy tworzenie form czasu przyszłego od kilku podstawowych czasowników, przydatnych do wyrażania czynności wykonywanych razem z członkami rodziny. Pamiętaj, że czas przyszły prosty tworzymy od formy dokonanej czasownika. Czas przyszły prosty często tworzony jest przy pomocy przedrostka по-, tak jak w języku polskim, np. ехать – поехать.

Wykorzystam kilka czasowników podanych w słowniku tematycznym:

bezokolicznik formy niedokonanej czasownikabezokolicznik formy dokonanej czasownika
идти́  // iśćпойти́ // pójść
е́хать // jechaćпое́хать // pojechać
гуля́ть // spacerowaćпогуля́ть // pospacerować
ката́ться // jeździćпоката́ться // pojeździć поигра́ть
игра́ть // graćпоигра́ть // pograć
чита́ть // czytaćпочита́ть // poczytać 
занима́ться // zajmować się –позанима́ться // pozajmować się
смотре́ть // oglądać, patrzećпосмотре́ть // zobaczyć, obejrzeć 
слу́шать // słuchaćпослу́шать // posłuchać 
сиде́ть // siedziećпосиде́ть // posiedzieć
фотографи́ровать // robić zdjęciaпофотографи́ровать // porobić zdjęcia

Spójrz na przykłady zdań. Zauważ, że do skłonienia kogoś do wspólnego działania używamy formy dokonanej czasownika w czasie przyszłym prostym:

Мо́ника, дава́й пойдём в кино́. // Moniko, pójdźmy do kina.

Ви́ка, дава́й пое́дем на мо́ре. // Wika, pojedźmy nad morze.

Са́ша, дава́й погуля́ем по пля́жу. // Szasza, pospacerujmy po plaży.

Ми́ша, дава́й поката́емся на велосипе́дах. // Misza, pojeźdźijmy na rowerach.  

Де́душка, дава́й поигра́ем в ша́хматы. // Dziadku, pograjmy w szachy.

Ма́ма, дава́й почита́ем ска́зки. // Mamo, poczytajmy bajki.

Ро́берт, дава́й позанима́емся спо́ртом. // Robercie, uprawiajmy sport.

Ди́ма, дава́й посмо́трим фильм. // Dima, obejrzyjmy film.

Ни́на, дава́й послу́шаем му́зыку. // Nino, posłuchajmy muzyki.

Ба́бушка, дава́й посиди́м в па́рке. // Babciu, posiedźmy w parku.

О́ля, дава́й пофотографируем приро́ду. // Olu, poróbmy zdjęcia przyrodzie.   

Czas przyszły czasowników rosyjskich możesz powtórzyć tutaj.

Pakiet Platynowy - Kurs języka rosyjskego online
Dostęp na 12 + 2 miesiące + Fiszki + Gramatyka w cenie!
160