Lekcja

Lekcja pokazowa: jak rodzina spędza czas [fragment]

Как семья́ прово́дит вре́мя Jak rodzina spędza czas
Все уста́ли и отдыха́ют wszyscy są zmęczeni i odpoczywają
Вести́ акти́вный о́браз жи́зни prowadzić aktywny tryb życia
У (кого́?) свобо́дное вре́мя (Kto?) ma wolny czas
У (кого́?) выходно́й день  (Kto?)ma dzień wolny
У (кого́?) о́тпуск (Kto?) ma urlop
Сиде́ть без движе́ния siedzieć bez ruchu (pasywnie spędzać czas)
Я уже́ всё сде́лала и тепе́рь могу́ отдохну́ть wszystko już zrobiłam i teraz mogę odpocząć
Ходи́ть в тренажёрный зал chodzić na siłownię
Фотографи́ровать fotografować
Ходи́ть на прогу́лки  chodzić na spacery
Гуля́ть по па́рку  spacerować po parku
Uwaga!

Przy tym temacie koniecznie powtórz koniugację czasowników w języku rosyjskim! Niezbędne materiały znajdziesz na naszej stronie: II koniugacja oraz I koniugacja.

Jeśli prezentacja nie załadowała się od razu – prosimy o cierpliwość :)

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zapamiętaj!

Jeśli mamy czas wolny, możemy spróbować zorganizować go sobie i członkom rodziny. Czyli możemy zaproponować, bądź wręcz namówić kogoś do wykonywanie jakiejś czynności.

W języku polskim możemy zastosować konstrukcję

Zróbmy / pójdźmy / pojedźmy ….

W języku rosyjskim użyjemy konstrukcji ze słowem дава́й.

Jeśli zwracamy się do jednej osoby, stosujemy formę дава́й. Jeśli zwracamy się do kilku osób lub do osoby, w sytuacji oficjalnej, stosujemy formę дава́йте.

Jest to prosta konstrukcja w której stosujemy czas przyszły prosty czasowników, np.:

Liczba pojedyncza
дава́й сде́лаем zróbmy
дава́й пойдём pójdźmy
дава́й пое́дем….­ pojedźmy
Lub czasownik w formie bezokolicznika
Дава́й игра́ть в ша́хматы zagrajmy w szachy
Liczba mnoga
дава́йте прочита́ем przeczytajmy
дава́йте поигра́ем pograjmy

Popatrzmy jak wygląda konstrukcja całego zdania z użyciem zwrotu дава́й

zwrot do osoby słowo wspomagające дава́й czasownik w czasie przyszłym pozostała część zdania
Ма́ма,  

дава́й

 

пойдём в кино́.
Ба́бушка, почита́ем кни́ги.
Па́па, пое́дем на о́зеро.
Де́душка, поигра́ем в ша́хматы.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Teraz poćwiczymy tworzenie form czasu przyszłego kilku podstawowych czasowników, przydatnych do wyrażania czynności wykonywanych razem z członkami rodziny.

Wykorzystam kilka czasowników podanych w słowniku tematycznym:

Идти́пойти́

Е́хать – пое́хать

Гуля́ть – погуля́ть

Ката́ться – поката́ться

Игра́ть – поигра́ть

Чита́ть – почита́ть

Занима́ться – позанима́ться

Смотре́тьпосмотре́ть

Слу́шать – послу́шать

Сиде́ть – посиде́ть

Фотографи́ровать – пофотографировать

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Czas przyszły czasowników rosyjskich możesz powtórzyć tutaj.
Pakiet Platynowy - Kurs języka rosyjskego online
Dostęp na 12 + 2 miesiące + Fiszki + Gramatyka w cenie!
160

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.