Przejdź do paska narzędzi
Lekcja 1 z 6
W trakcie

Lekcja pokazowa: jak rodzina spędza czas [fragment]

Как семья́ прово́дит вре́мяJak rodzina spędza czas
Все уста́ли и отдыха́ютwszyscy są zmęczeni i odpoczywają
Вести́ акти́вный о́браз жи́зниprowadzić aktywny tryb życia
У (кого́?) свобо́дное вре́мя(Kto?) ma wolny czas
У (кого́?) выходно́й день (Kto?)ma dzień wolny
У (кого́?) о́тпуск(Kto?) ma urlop
Сиде́ть без движе́нияsiedzieć bez ruchu (pasywnie spędzać czas)
Я уже́ всё сде́лала и тепе́рь могу́ отдохну́тьwszystko już zrobiłam i teraz mogę odpocząć
Ходи́ть в тренажёрный залchodzić na siłownię
Фотографи́роватьfotografować
Ходи́ть на прогу́лки chodzić na spacery
Гуля́ть по па́рку spacerować po parku
Uwaga!

Przy tym temacie koniecznie powtórz koniugację czasowników w języku rosyjskim! Niezbędne materiały znajdziesz na naszej stronie: II koniugacja oraz I koniugacja.

Jeśli prezentacja nie załadowała się od razu – prosimy o cierpliwość :)

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zapamiętaj!

Jeśli mamy czas wolny, możemy spróbować zorganizować go sobie i członkom rodziny. Czyli możemy zaproponować, bądź wręcz namówić kogoś do wykonywanie jakiejś czynności.

W języku polskim możemy zastosować konstrukcję

Zróbmy / pójdźmy / pojedźmy ….

W języku rosyjskim użyjemy konstrukcji ze słowem дава́й.

Jeśli zwracamy się do jednej osoby, stosujemy formę дава́й. Jeśli zwracamy się do kilku osób lub do osoby, w sytuacji oficjalnej, stosujemy formę дава́йте.

Jest to prosta konstrukcja w której stosujemy czas przyszły prosty czasowników, np.:

Liczba pojedyncza
дава́й сде́лаемzróbmy
дава́й пойдёмpójdźmy
дава́й пое́дем….­pojedźmy
Lub czasownik w formie bezokolicznika
Дава́й игра́ть в ша́хматыzagrajmy w szachy
Liczba mnoga
дава́йте прочита́емprzeczytajmy
дава́йте поигра́ем pograjmy

Popatrzmy jak wygląda konstrukcja całego zdania z użyciem zwrotu дава́й

zwrot do osobysłowo wspomagające дава́йczasownik w czasie przyszłympozostała część zdania
Ма́ма, 

дава́й

 

пойдёмв кино́.
Ба́бушка,почита́емкни́ги.
Па́па,пое́демна о́зеро.
Де́душка,поигра́емв ша́хматы.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Teraz poćwiczymy tworzenie form czasu przyszłego kilku podstawowych czasowników, przydatnych do wyrażania czynności wykonywanych razem z członkami rodziny.

Wykorzystam kilka czasowników podanych w słowniku tematycznym:

Идти́ – пойти́

Е́хать – пое́хать

Гуля́ть – погуля́ть

Ката́ться – поката́ться

Игра́ть – поигра́ть

Чита́ть – почита́ть

Занима́ться – позанима́ться

Смотре́ть – посмотре́ть

Слу́шать – послу́шать

Сиде́ть – посиде́ть

Фотографи́ровать – пофотографировать

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Czas przyszły czasowników rosyjskich możesz powtórzyć tutaj.
Pakiet Platynowy - Kurs języka rosyjskego online
Dostęp na 12 + 2 miesiące + Fiszki + Gramatyka w cenie!
160