Kurs gramatyki języka rosyjskiego

Łącznie 34 lekcje – 73 tematy! Kurs gramatki języka rosyjskiego jest wprowadzeniem do zagadnień gramatycznych i złożony jest z sześciu części. Zagadnienia teoretyczne opisane są w przystępny sposób w języku polskim. Do każdego zagadnienia przygotowane są zestawy interaktywnych ćwiczeń, pozwalających na natychmiastowe utrwalenie materiału.

Kurs gramatki języka rosyjskiego jest wprowadzeniem do zagadnień gramatycznych i złożony jest z sześciu części. Zagadnienia teoretyczne opisane są w przystępny sposób w języku polskim. Do każdego zagadnienia przygotowane są zestawy interaktywnych ćwiczeń, pozwalających na natychmiastowe utrwalenie materiału.

W kursie gramatyki przygotowane są następujące części:

rzeczownik w języku rosyjskim – 4 lekcje oraz 34 tematy

czasownik w języku rosyjskim – 15 lekcji oraz 15 tematów

przymiotnik w języku rosyjskim – 5 lekcji oraz 11 tematów

zaimek w języku rosyjskim – 4 lekcje oraz 7 tematów

liczebnik w języku rosyjskim – 5 lekcji i 6 tematów

przysłówek w języku rosyjskim – 1 lekcja

O autorze

+122 uczestniczy
Nie zapisany