Kurs języka rosyjskiego online

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Od 25.05.218 r. wchodzą w życie zmiany w zakresie Polityki prywatności. Dotyczą one przetwarzania danych osobowych. Chcemy zapewnić, że Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zapewniający im bezpieczeństwo i poufność. Dbamy o zabezpieczenie dostępu do danych przed nieuprawnionym dostępem oraz korzystaniem z nich (lub sprzętu na którym się znajdują).

Dane osobowe gromadzimy wyłącznie w zakresie koniecznym do umożliwienia sprawnego działania serwisów  Rosyjski.pro oraz Nauka.rosyjski.pro oraz niezbędnych do świadczenia usług w nich przewidzianych lub spersonalizowania działania produktów. Dane osobowe zawsze są odpowiednio zabezpieczane i przechowywane.

Polityka prywatności (aktualizacja zgodnie z wymogami RODO)

Z tego dokumentu dowiesz się, w jaki sposób firma KatKot Konstanty Martyniuk (strony internetowe Rosyjski.pro oraz Nauka.rosyjski.pro) spełnia wymogi RODO oraz w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby zachować pełną zgodność z wszystkimi wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Jeśli stwierdzisz, że czegoś brakuje – napisz do nas na mail kontakt@rosyjski.pro, a my postaramy się wyjaśnić sprawę.

  1. Informacje o Polityce prywatności

W Polityce prywatności określamy zasady, według których serwisy Rosyjski.pro i Nauka.rosyjski.pro wykorzystują Twoje dane osobowe. Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich produktów płatnych i bezpłatnych oferowanych w ramach tych serwisów.

Dążymy do tego, by informacje podawać w sposób możliwie prosty i przejrzysty. Celem niniejszej Polityki jest przedstawienie w zrozumiały sposób informacji o:

– Twoich prawach w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych i sposobu, w jaki chronimy Twoją prywatność;

– celu gromadzenia danych osobowych;

– jakie dane osobowe pobieramy, gromadzimy i jak je wykorzystujemy oraz komu udostępniamy.

Pamiętaj, że jeśli chcesz korzystać z naszego serwisu Rosyjski.pro i Nauka.rosyjski.pro, jednocześnie oznacza to, że zgadzasz się z ustaleniami zawartymi w Polityce prywatności.

  1. Twoje prawa – kontrola i możliwość wyboru

Nowe rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych (RODO) przyznaje osobom fizycznym pewne przywileje w odniesieniu do ich danych osobowych. W nawiązaniu do tego rozporządzenia pomagamy użytkownikom w korzystaniu z tych praw. Jako użytkownik serwisu Rosyjski.pro i Nauka.rosyjski.pro masz prawo do:

– dostępu – prawo do posiadania informacji oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;

– sprostowania – prawo do żądania zaktualizowania lub naniesienia zmian w danych osobowych, jeśli są niepełne lub niedokładne;

– usunięcia – prawo do usunięcia danych osobowych;

– ograniczenia – prawo do żądania zaprzestania (tymczasowo lub na stałe) przetwarzania części lub wszystkich danych osobowych;

– przenoszenia danych – prawo do wymagania od nas przekazania w formie elektronicznej kopii danych osobowych w celu ich wykorzystania przez osoby trzecie.

Aby skorzystać z dowolnego z wymienionych praw skontaktuj się z nami mailowo pod adresem: kontakt@rosyjski.pro.

  1. Celu przetwarzania danych osobowych

Już od początku funkcjonowania serwisów Rosyjski.pro i Nauka.rosyjski.pro dokładaliśmy wszelkich starań, by dane osobowe użytkowników wymienionych serwisów były bezpieczne. Starania te zaowocowały wysokim stopniem bezpieczeństwa przechowywania danych, zatem wymogi stawiane w rozporządzeniu RODO spełniamy już od dawna. Zmiany wprowadzane do Polityki prywatności naszych serwisów mają więc charakter informacyjny. Chcemy w sposób jasny i przejrzysty dostarczyć informacji o przechowywaniu i przetwarzaniu danych osobowych.

Cele przetwarzania danych osobowych w Rosyjski.pro i Nauka.rosyjski.pro:

Upewniamy się, że w chwili rejestracji w serwisie Rosyjski.pro i/lub Nauka.rosyjski.pro każdy użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi wymogami RODO. Zapewniamy, że przetwarzane są jedynie te dane, które są niezbędne prawidłowego działania serwisu.

4.          Jakie dane osobowe przetwarzamy

Dbamy o to, by przetwarzać dane osobowe minimalnie. Zapoznaj się jakie dane osobowe przetwarzamy i kiedy:

Niezmiennie stosujemy zasadę – nie przechowujemy danych osobowych, których nie używamy do realizacji świadczenia usług.

5.           Pliki cookie i ich przetwarzanie na stronach Rosyjski.pro i Nauka.rosyjski.pro

Na naszych stronach wykorzystywane są pliki cookie. Funkcjonowanie tego mechanizmu polega na wykorzystaniu przez serwis internetowy małego fragmentu tekstu i tymczasowym zapisaniu go w Twojej przeglądarce. Pliki te pomagają, np. utrzymać stan zalogowania, zachować stan koszyka sklepowego itp. Pliki cookie są bezpieczne, ponieważ nie zawierają danych osobowych i nie umożliwiają identyfikacji osoby. Pliki cookie działają poprawnie jeśli jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nie są usuwane z komputera. Pliki cookie zawierają identyfikator użytkownika, informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce internetowej, z której korzysta użytkownik itp.  

Informacje zbierane przez pliki cookie ułatwiają dopasowanie naszych stron do Twoich potrzeb. Dzięki plikom cookie możemy ocenić skuteczność działań reklamowych. Masz stały dostęp do ustawień przeglądarki, w których możesz zmienić sposób dostępu plików cookie do Twoich danych.

6.          Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z prawem (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). Przetwarzanie danych w celach marketingowych w przypadku podmiotów trzecich odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (którą można w każdej chwili wycofać).

7.          Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest KatKot Konstanty Martyniuk (strony internetowe Rosyjski.pro oraz Nauka.rosyjski.pro), pracownicy firmy oraz zaufani partnerzy firmy KatKot Konstanty Martyniuk, z którymi utrzymujemy stałą współpracę niezbędną do realizacji naszych usług.

Rosyjski.pro oraz Nauka.rosyjski.pro jest Administratorem danych osobowych, uwzględnia charakter, zakres i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych podających swoje dane. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO.

8.           Okres przechowywania i czas trwania przetwarzania danych osobowych w Rosyjski.pro oraz Nauka.rosyjski.pro

W polityce prywatności zakładamy przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych na okres niezbędny do dostarczenia usługi i realizacji zamówienia. W związku z tym dokonujemy okresowych analiz w zakresie przetwarzania danych. Danym osobowym przekazanym nam w ramach rejestracji konta i/lub zakupu usługi ustalamy termin usunięcia – 30 dni od dnia zakończenia świadczenia usługi.

Są sytuacje, w których prawo zobowiązuje nas do przechowywania danych wyraźnie określony czas. W takim przypadku bezwzględnie stosujemy się do tych wymogów. Przepisy RODO nie stoją wyżej niż przepisy podatkowo-fiskalne. Dane osobowe usuwane są dopiero po upłynięciu okresu wymaganego prawnie.

9.          Sposób dbania o bezpieczeństwo danych i nasza polityka bezpieczeństwa

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych opracowaliśmy i wdrożyliśmy wewnętrzną politykę bezpieczeństwa godnie z założeniami RODO. Określa ona zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, odpowiednią ochronę i należyty poziom zabezpieczeń.  

Dbamy o zapewnienie należytych środków ochrony. Nasze serwisy stosują wyłącznie połączenia szyfrowane przy przetwarzaniu danych (zabezpieczone protokołem SSL). Takie podejście ogranicza ryzyko przechwycenia danych i wykorzystania ich do niewłaściwych celów przez podmioty trzecie.

10.     Zgody powiązane z przetwarzaniem danych osobowych

Zgody na przetwarzanie danych osobowych pobierane są od użytkownika w momencie zbierania danych osobowych na stronie przez systemy informatyczne widoczne w Internecie. Bazują one głównie na typowych witrynach internetowych i połączone są z modułami sklepowymi.

Użytkownicy Rosyjski.pro oraz Nauka.rosyjski.pro  wyrażają zgodę na:

– korzystanie z plików cookie;

– otrzymywanie faktur w formie elektronicznej;

– otrzymywanie naszego newslettera;

– złożenie zamówienia w sklepie internetowym;

– stosowanie zapisów Polityki prywatności. 

Każdy użytkownik Rosyjski.pro oraz Nauka.rosyjski.pro ma prawo do anulowania wyrażonych zgód.

11. Profilowanie i przetwarzanie automatyczne

Uwzględniając założenia RODO nie używamy żadnych mechanizmów profilowania automatycznego w naszym procesie zamówieniowym.

Jedyny możliwy sposób profilowania, który może zachodzić na stronach Rosyjski.pro oraz Nauka.rosyjski.pro, może mieć miejsce podczas monitorowania czynności użytkowników na stronie za pośrednictwem plików cookie z serwisów takich jak Google, YouTube, Facebook i Instagram, które stosowane są przez nas do osadzania treści na naszych stronach.

Google Adwords także może w pewnym stopniu tworzyć profile użytkowników, ustalając np. położenie geograficzne, grupę wiekową, itp. Wskazane dane wykorzystywane są wyłącznie jako informacje wskazujące statystykę odwiedzin strony, reakcji na sponsorowane materiały w wyszukiwarce Google oraz innych reklam internetowych. Na podstawie tych danych nie dokonujemy oceny cech osobowych. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie osobno. W tym przypadku nie zachodzi proces profilowania wymagający odrębnej zgody.

12. Informacje końcowe

Dołożyliśmy wszelkich starań, by dostosować się do wymogów RODO. Jeśli uważasz, że jakieś informacje należy uzupełnić, poinformuj nas o tym, a my rozpatrzymy tę kwestię i jeśli to będzie konieczne wprowadzimy poprawki.

Organem nadrzędnym, dbającym o stosowanie się do przepisów RODO jest prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Jeśli masz pytania w sprawie danych osobowych w Rosyjski.pro oraz Nauka.rosyjski.pro skontaktuj się z nami mailowo pod adresem kontakt@rosyjski.pro.

Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 22 maja 2018 roku.

Dziękujemy za korzystanie z Rosyjski.pro i Nauka.rosyjski.pro!