18. Mój dzień

Znajdziesz tu: 7 tematów 0 wideo 8 zadań testowych 5 quizów 8 nagrań audio

Znajdziesz tu:

7 tematów

0 wideo

8 zadań testowych

5 quizów

8 nagrań audio
Nauczysz się: określać podstawowe czynności, które wykonuje człowiek w ciągu dnia. Poznasz różnicę w znaczeniu rzeczownika дом i przysłówków дома i домой. Poznasz niektóre czasowniki, które mają formy zwrotne – z „się” w języku polskim, a są niezwrotne w języku rosyjskim i na odwrót, np. spieszyć się – спешить; wracać – возвращаться. Dowiesz się jak po rosyjsku nazywają się główne posiłki i spożywanie ich. Powtórzysz określanie czasu w odniesieniu do planu dnia. Poznasz różnicę w użyciu wyrażeń „w czasie” i „na czas”. Poćwiczysz opisywanie dnia na podstawie zaprezentowanych monologów w formie tekstowej i w wersji audio. Wprowadzaną leksykę przećwiczysz w ćwiczeniach interaktywnych. Po ukończeniu tej lekcji będziesz umieć opisać przykładowy dzień swój lub innego człowieka, określić posiłki i ich spożywanie, wskazać godzinę rozpoczęcia i zakończenia czynności, będziesz poprawnie używać wyrażeń: „w czasie” i „na czas”; дома i домой.

O autorze

Konstanty Martyniuk

Tłumacz symultaniczny i konsekutywny j. rosyjskiego, trener językowy i współautor kursu online.

50 Kursy

Nie zapisany

Kurs Zawiera

  • 1 Lekcja
  • 6 Tematy