Liczebnik w języku rosyjskim

W dziale „Liczebnik” dowiesz się na jakie kategorie podzielone są liczebniki (pod względem budowy: główne, porządkowe; pod względem gramatycznym: liczebniki określające liczby całe, ułamkowe, zbiorowe), na jakie pytania odpowiadają i jak są odmieniane przez przypadki, czy posiadają liczbę mnogą i czy zmienia się ich rodzaj.
Konstanty · 21/08/2015

Liczebniki w języku rosyjskim

Liczebniki zajmują istotne miejsce w języku rosyjskim, dlatego warto znać ich poprawne formy. W dziale „Liczebnik” dowiesz się na jakie kategorie podzielone są liczebniki (pod względem budowy: główne, porządkowe; pod względem gramatycznym: liczebniki określające liczby całe, ułamkowe, zbiorowe), na jakie pytania odpowiadają liczebniki i jakim zasadom podlegają podczas odmiany przez przypadki, czy posiadają liczbę mnogą i czy zmienia się ich rodzaj. 

Najlepszą formą nauki jest praktyka, więc formy liczebnika najefektywniej potrenujesz rozwiązując odpowiednie ćwiczenia, w tym interaktywne.

Szczegółowa lista dostępnych materiałów dotyczących rzeczownika w języku rosyjskim można zobaczyć naciskając na przycisk „rozwiń wszystko”

O autorze

+103 uczestniczy
Nie zapisany

Kurs Zawiera

  • 5 Lekcje
  • 6 Tematy
  • 10 Testy
Przejdź do paska narzędzi